Saturday, 17 October 2015
"केशवा , माधवा , तुझा नामाच रे गोड्वा 
तुझा नामच  रे गोड्वा "

 नदी काठी संत बसले , नदी काठी संत बसले 
लोकांचे सर्व अश्रू केले , माधवा 
केशवा , माधवा  , तुझा नामाच रे गोडवा . 

नदी काठी संत बसले, नदी काठी संत बसले 
नाम जपतो तुझा एकमना , केशवा,
माधवा ,  तुझा नामाच रे गोडवा . 

चंद्र शीतल , चांदणे शीतल 
रूप तुझे लावण्या , केशवा 
माधवा , तुझे नामाच रे गोडवा 

______________________________________________________"Keshava, Madhava, Your name is so sweet
Your name is so sweet."

The saints sit on the river banks
the saints sit on the river banks
The listeners are lost in tears, Madhava
Keshava, Madhava, Your name is so sweet.

The saints sit on the river banks
The saints sit on the river banks
And chant your name with one heart, Keshava
Madhava, Your name is so sweet.

{Like} the serene moon, and its serene moonbeams
{ Like } the  serene  moon, and  its  serene  moonbeams
Your form is so beautiful, Keshava,
Madhava, Your name is so sweet.


_____________________________________________________________

Keshava, Madhava _ names of Lord Krishna.

______________________________________________________________


At the lotus feet of my Guru Swami Rajendraji Maharaj


____________________________________________________________________